Jsem Váš online trenér

Chci se registrovat

Briliantové členství

Chci vědět více

Cvičební pomůcky

Přejít do e-shopu

Prohledejte si cviky

Pátek, 16. Září, 2011

Třetí lekce: Hlavní zásady zlepšování kondice


Vítejte ve třetí a závěrečné lekci tvorby efektivního cvičebního programu. V první lekci jste se dozvěděli, jaká má být skladba tréninkové jednotky. Ve druhé lekci jsme hovořili o principech FIT. Následující principy platí pro tvorbu všech cvičebních programů. Použijte je na svou oblíbenou pohybovou aktivitu, bezpečně tak dosáhnete vytouženého cíle.

Níže naleznete hlavní zásady zvyšování tělesné zdatnosti. Pomohou vám získat a trvale udržet dobrou kondici.

Můžete je uplatnit na všechny součásti fyzické zdatnosti. To znamená: aerobní neboli kardiorespirační vytrvalost, svalovou sílu a svalovou vytrvalost, kloubní pohyblivost neboli flexibilitu.Těmito hlavními zásadami jsou mírné přetížení, postupnost a soustavnost:

Mírné přetížení

Aby se vaše zdatnost neustále zvyšovala, je nutné na tělo pravidelně klást vyšší nároky, než na jaké je zvyklé. V hlavní části každé tréninkové jednotky tedy musí dojít k mírnému přetížení. Váš organizmus se začne postupně přizpůsobovat neboli adaptovat na stále větší zátěž. Po určité době si tělo na náročnější trénink zvykne. Poté budete muset svůj organizmus znovu trochu „přetížit“.

Postupnost

Vaše kondice se zlepší jedině při postupném a pravidelném zvětšování zátěže. Pokud je úroveň vaší tělesné zdatnosti nízká, začněte malou frekvencí, intenzitou i dobou trvání tréninkové jednotky. Až se budete cítit při dané intenzitě dobře, postupně zvyšujte své úsilí.

Soustavnost

Pamatujte! Svou tělesnou zdatnost ztratíte tak rychle, jak jste ji získali. Pokud přestanete pravidelně cvičit, všechny zdravotní účinky, které pravidelný pohyb přinesl, budou pryč.

 

Dojte opět ke snížené toleranci na zátěž neboli desadaptaci (je opakem adaptace). Aby se tak nestalo, je nutné soustavně pokračovat v pravidelném cvičení. Jedině tak si svou dobrou kondici trvale udržíte.

Komentujte