Jsem Váš online trenér

Chci se registrovat

Briliantové členství

Chci vědět více

Cvičební pomůcky

Přejít do e-shopu

Prohledejte si cviky

Pondělí, 20. Srpen, 2018

Opravdu online fitness trénink funguje?


Popularita osobního tréninku přes internet rychle roste. A to jak v Evropské Unii, tak především ve Spojených Státech, odkud pochází většina fitness trendů. V mnoha ohledech funguje online osobní trénink podobně jako pod dozorem osobního trenéra ve fitness centru. Zásadní rozdíl je samozřejmě v tom, že trenér při tréninku není vedle vás. Klient obdrží komplexní cvičební plán, ušitý na míru dle vybraného osobního cíle. Aby bylo kýženého výsledku dosaženo, musí klient plán plnit.

Velmi častým dotazem potenciálních klientů je otázka, zda osobní trénink přes internet skutečně funguje? Naše odpověď je vždy stejná. Záleží to na konkrétním jedinci. Někteří lidé vnímají online trénink jako efektivní a časově úsporný způsob, jak cvičit. Jiní postrádají osobní kontakt a vedení trenéra. Bezpochyby existují určité konkrétní výhody i nevýhody využívání služeb online osobního trenéra. Pojďme si některé z nich nyní představit.

+ Klady + +

Okamžitý a snadný přístup k odbornému poradenství

Mnoho trenérů dnes již nabízí své odborné poradenství přes internet. Především se jedná o sestavení cvičebního a stravovacího plánu. Výhodou pro klienty je okamžitý přístup k vysoce kvalifikovaným trenérům.

Klient má možnosti zvolit si osobního trenéra přesně dle svých představ. Dnes již nejsou výjimkou trenéři, kteří díky online připojení koučují své klienty ze všech koutů světa. Skvělé je, že internet umožňuje snadný a rychlý přístup k odborníkům v konkrétních oblastech.

V současnosti jsou na internetu nabízena odborná poradenství z různých oblastí. Osobní trenéři, výživoví poradci, kondiční specialisté v konkrétní sportovní disciplíně apod. Stačí si jen správně vybrat. Klienti již nejsou limitováni znalostmi a odbornou praxí trenéra v místní posilovně. Nyní mají k dispozici snadný a rychlý přístup ke kvalifikovanému poradenství od odborníků z celého světa.

Je snadné si zjistit odbornou praxi a reputaci trenéra

V dnešním digitálním světě, kde hrají významnou roli sociální sítě, se můžete o online trenérovi před zahájením spolupráce hodně informací dozvědět. Přečtěte si recenze klientů, napovědět mohou i zmínky v médiích. Projděte si jejich aktivity na sociálních sítích, články a osobní webové stránky. Informujte se, zda si vybraný odborník svou kvalifikaci průběžně doplňuje.

Online trénink je v porovnání s tréninkem pod vedením osobního trenéra levnější

Průměrná hodinová sazba za osobní trénink pod vedením kvalifikovaného trenéra s dobrou reputací se pohybuje mezi cca. 300 Kč – 700 Kč v závislosti na regionu. Pro klienta tak osobní trenér může být opravdu velmi finančně náročný a nebude si ho moci dovolit.

Proto dnes mnoho cvičitelů také nabízí levnější alternativu k osobnímu tréninku.

A to v podobě sestavení měsíčního tréninkového plánu, který je šitý na míru vašim potřebám.

Ať už se jedná o zlepšení tělesné kondice, zlepšení nebo udržení motorických schopností – síly, vytrvalosti, pohyblivosti a koordinace (rovnováhy) pro určitý sport, zpevnění, vytvarování, nebo vyrýsování postavy, nabrání kvalitní svalové hmoty, posílení zad nebo odstranění bolestí šíje, zlepšení celkového zdravotního stavu (tzv. rekondici), zvýšení vitality apod.

Chcete-li cvičit v komerčním fitness centru, mohou se roční náklady za členství pohybovat ve výši několika tisíc korun. Ti z vás, kteří se rozhodnou cvičit online, potřebují jen kvalitní cvičební plán, jednu žíněnku a případně některé cvičební pomůcky.

Rozmanitost cvičení s vlastním tělem či s finančně dostupnými pomůckami, jako je cvičební guma (theraband), jednoručky apod., je obrovská. Online trénink tedy představuje způsob, jak cvičit flexibilně, nezávisle a nerušeně. Investice do cvičebního programu pod odborným vedením online trenéra se vám určitě vyplatí.

Nezávislost na místě a časových možnostech trenéra

Vybraný trenér vám sestaví individuální tréninkový plán dle vašeho přání a vašich možností, který vám následně doručí elektronicky. Tím získáte přístup ke svému osobnímu tréninkovému plánu ze svého mobilního zařízení kdykoli a kdekoli. Což je skvělé pro ty, kteří často cestují, nebo nechtějí být omezováni otvírací dobou tělocvičny.

Další nespornou výhodou je, že se nemusíte podřizovat pevně časově stanoveným tréninkům vytíženého osobního trenéra. Vašim svalům je jedno, kdy a kde budou cvičit, hlavně že budou v pohybu. Ale jak? Jak často? Jakou zátěž zvolit? A s čím? Právě na tyto a další otázky vám odpoví online cvičební plán šitý na míru, sestavený kvalifikovaným trenérem.

Podmínkou tréninkových úspěchů je také správné kvalitativní a kvantitativní rozvržení zátěže. Každé zatížení organismu vyvolává reakce, které mohou být pozitivní, neutrální, ale i negativní. Pokud je zátěž příliš nízká, výsledky se jednoduše nedostaví. Je-li naopak zátěž příliš vysoká, může být výsledek rovněž negativní. Pokud zátěž přesně odpovídá individuální výkonnosti, potom svoji výkonnost pouze udržujeme na určité úrovni.

Zlepšení výkonnosti neboli funkčnosti organismu dosáhneme pouze kontrolovaným tréninkem, jehož intenzita přesahuje naši aktuální výkonnost. Tomu se říká: správné dávkování zátěže.

Online trenér FitCoach vám vytvoří tréninkový program, který je šitý na míru vašim potřebám, cílům, věku, aktuální zdatnosti a především vám vytvoří takový program, který vás bude bavit. Sestaví vám tréninkový deník, ve kterém naleznete všechny tréninkové aktivity. S odstupem času si budete moci přečíst, co všechno jste dokázali a být tak na sebe hrdí.

Stálá podpora

Mnoho online trenérů poskytuje komplexní online podporu ve formě odpovědí na emaily, výživová doporučení či dokonce sestavují týdenní stravovací plán (jídelníček).

Online trenér FitCoach vám po vzájemné dohodě a úvodní konzultaci stanoví malé a postupné cíle. Povede vás krok za krokem, po malých etapách, vedoucí k vytouženému cíli. Celkový úspěch není záležitostí dnů, jedná se dlouhodobější a postupný proces. I když se některou etapu nepodaří splnit, není to ještě důvod k ukončení programu.

Společně s online trenérem prostřednictvím nepřetržité komunikace se vám podaří najít příčinu a trenér vám stanoví nové cíle. Existuje celá řada důvodů, kdy může být trénink omezen či dokonce přerušen. Online trenér FitCoach vám tréninkový plán flexibilně přizpůsobí dle vašich aktuálních možností.

Navrhne vám optimální rozložení zátěže a odpočinku. Tréninkové úspěchy se v dlouhodobém procesu cvičení dostavují ve fázi odpočinku, tedy mezi jednotlivými tréninky, nikoli nepřetržitým fyzickým úsilím. Pokud je zátěž a odpočinek vhodně dávkován, naše tělo na tyto podměty správně zareaguje. Odpočinek mezi jednotlivými tréninky tedy slouží k opětovnému načerpání energie, ke zvýšení výkonu a přizpůsobení organismu na předchozí tréninkové zatížení.

Řada začátečníků po krátké době s cvičením přestane. Na jedné straně to souvisí s příliš vysoko stanovenými cíli, na straně druhé s příliš velkým zatížením organizmu a vysokým očekáváním. Každý má jiný aktuální stupeň výkonnosti, každý má jiné osobní tréninkové cíle, každý očekává něco jiného.

Kvalifikovaný online trenér vám vytvoří individuální tréninkový program a také stanoví vhodnou intenzitu cvičení. Tento plán poskytne tělu dostatek času na to, aby se mohlo adaptovat a na trénink přirozeně reagovat. Začnete trénovat s nízkou intenzitou, vaše tréninky budou spíše adaptační. Po několika týdnech budete mít najednou více energie, budete se cítit lépe, vytrvalejší, silnější a celkově výkonnější.

Neustálá komunikace s trenérem vás povede zcela jistě k cíli – krok za krokem. Váš online trenér bude mít na starosti veškerou organizaci a plánování tréninku, povede vás postupně, cíleně a v malých dávkách. Trénink vás bude jednoduše bavit.

Podstatnější změny vyžadují delší čas (nejméně 3 měsíce) a absolvování vhodného, zábavného, rozmanitého a cíleně zaměřeného tréninku, který vám bude přinášet radost. Jen tehdy je možné dostáhnout požadované úrovně fitness (zdatnosti).

- Zápory – -

Trénink bez kontroly správné techniky

Trenér vás koučuje pouze na dálku a těžce může kontrolovat techniku prováděného cvičení. To může značně snížit efektivitu cvičení a může být dokonce nebezpečné. I na tuto skutečnost jsme mysleli.

Briliantový člen získá možnost video konzultace správné techniky cvičení prostřednictvím skype. Váš online trenér vám v případě nejasností správnou techniku provedení předepsaných cviků ukáže, případně zkontroluje vaši techniku provedení cviků. Tím získáte jistotu, že vaše cvičení jsou prováděna skutečně správně.

Motivace

Kvalitní program může být snadno doručen na váš email či přes chytrý telefon. Je tu ovšem nulová záruka, že bude klientem úspěšně dokončen. Pokud chodíte do fitness centra, plníte pokyny trenéra tak, abyste se těšili z dobrých výsledků. Tato „hybná síla“ online koučinku schází.

I na tuto skutečnost jsme ovšem mysleli. Naši briliantoví členové získají právě tuto extra dávku motivace díky týdenní kontrole plnění stanoveného cíle. Online trenér je svému briliantovému členovi k dispozici 24/7. Po dohodě mu zasílá SMS či emaily s připomenutím cílů na daný cvičební den.

Závěr

Online trénink funguje. Viděli jsme skutečné výsledky. Nyní jsme do našeho systému implementovali novou službu ve formě záložky – foto: před a po. Kde si klient může nahrát své foto před a po dokončení programu.

Online koučink ovšem není pro každého. Lze jej doporučit lidem, kteří nevyžadují neustálou individuální péči, individuální kontrolu správného provedení cviků nebo často ztrácí motivaci, když nad nimi někdo nedrží stále bič.

Komentujte