Jsem Váš online trenér

Chci se registrovat

Briliantové členství

Chci vědět více

Cvičební pomůcky

Přejít do e-shopu

Prohledejte si cviky

Čtvrtek, 29. Prosinec, 2016

Dýchání: Přirozená činnost našeho těla, která dokáže zázraky


Život člověka začíná nádechem a končí výdechem. Dýcháme celý život, někteří o pár let více, někteří méně. Ale dýcháme stále, při všech činnostech i ve spánku. Málo lidí si uvědomuje, že správně dýchat znamená správně žít. Správným dýcháním můžeme zdvojnásobit či ztrojnásobit svou energii.

Většinou dýcháme velmi povrchně. Tím se nám nedaří dostat do sebe dostatek kyslíku, aby mohlo naše tělo fungovat na optimální úrovni. Všechny fyziologické procesy v našem organismu, naše pocity i vnitřní zážitky jsou spojeny s dýcháním. Proto můžeme správným dýcháním pozitivně ovlivňovat fyzické i psychické zdraví.

O správnosti dýchání se lze mnoho dozvědět zejména od lidí věnujícím se meditaci. Ve východním světě je spojena se správným dýcháním. S tím úzce souvisí životní spokojenost a vyrovnanost člověka.

TIP: 2x nebo 3x denně si vyhraďte 1-2 minuty na to, abyste se soustředili na prohloubení svého dechu.

Plíce aneb Hlavní orgán našeho těla, který má na starosti dýchání

Plíce jsou orgán patřící do dýchací soustavy. Slouží k výměně kyslíku ze vzduchu a oxidu uhličitého z krve během dýchání. Lidské plíce jsou rozděleny na levou a pravou část.

Levá strana plic je menší než pravá, čímž vzniká prostor pro srdce. Levá část se skládá ze dvou a pravá ze tří plicních laloků.

Plíce dospělého člověka se skládají z přibližně 300 milionů alveolů, které spolu zabírají plochu kolem 140 m2. Objem lidských plic je průměrně 4 – 6 litrů.

Je ovlivňován několika faktory, např.:

» tělesnou konstrukcí (vyšší lidé mají obvykle větší plíce),

» tělesnou kondicí (sportovci mají větší plíce),

» pohlavím (ženské plíce jsou o 20 – 25% menší než mužské).

Hluboký plný dech je spojením a sladěním tří způsobů dýchání

1. Spodní brániční dýchání – bránice se při nádechu prohýbá směrem dolů, břišní stěna se zvedá, jako by jsme dýchali břichem. Rozšiřuje a naplňuje se vzduchem i dolní část plic a pohyb bránice působí na vnitřní orgány. Masíruje je a stimuluje k činnosti.

2. Střední hrudní dýchání – hrudník se rozpíná působením mezižeberních svalů především do stran.

3. Horní podklíčkové dýchání – dýcháme do horní části plic pod klíční kosti, do plicních hrotů.

Hluboký plný dech probíhá následovně

» Nádech – začíná spodním, bráničním dýcháním, pokračuje do hrudníku a končí v plicních hrotech. Nádech znamená pro organismus posílení celého těla, načerpání energie, životní síly, okysličení každé buňky těla (kyslík je „palivem“ pro chemické reakce neustále probíhající v organismu).

» Výdech – jde opačně shora dolů, začíná pod klíčními kostmi, pokračuje v hrudní a končí v brániční oblasti. Výdech znamená pro organismus uvolnění svalstva, páteře a kloubů, vnitřních orgánů, očištění od zplodin látkové přeměny (vydechujeme oxid uhličitý CO2).

Dýchání se také dělí na pasivní a kontrolované

Pasivní dýchání si neuvědomujeme. Kontrolované je vědomé a používá se například v józe. Jde o spojení všech 3 dýchání do sebe v plynulém provedení. Břišním dýcháním člověk nadechne asi 60% vzduchu, hrudním 30% a dýcháním do hrotů plic zbývajících 10%.

Při cvičení a posilování rozlišujeme následující druhy dýchání

1. Při kontrakci výdech – obecné posilování

2. Při kontrakci nádech – fyzioterapie – zapojení vzpřimovacího svalstva

3. Zadržení výdechu – při silovém tréninku – pro zafixování a zpevnění těla k provedení opakování s větší hmotností

4. Plynulé, přirozené a uvolněné dýchání – doporučuje se při aerobním cvičení

Některá antistresová (stabilizující) dechová cvičení

» Dýchání se zašpoulenými rty: Zmírňuje únavu a pocit nedostatku vzduchu, snižuje množství energie potřebné na dýchání a zvyšuje schopnost vykonávat některé činnosti.

1. Nadechujte se pomalu nosem, dokud se plíce nenaplní vzduchem.

2. Přes rty zašpoulené jako při pískání pomalu vydechujte vzduch. Výdech by měl trvat dvakrát déle než nádech. Rty ponechte celou dobu zašpoulené.

3. Dbejte na to, abyste plíce nevyprazdňovali přehnaně rychle.

» Brániční dýchání: Bránice je sval, který zajišťuje dýchání. Když se bránice stáhne, plíce se začnou rozpínat a plnit vzduchem. Při uvolnění bránice vzduch z plic uniká.

Cvičení na brániční dýchání můžete dělat vleže, vsedě, vestoje i během chůze. Pokud začnete mít pocit závratí, chvíli si odpočiňte a pak začněte znovu.

1. Uvolněte ramena a jednu ruku položte na břicho.

2. Vnímejte,  jak se břicho zvedá. Potom napněte břišní svalstvo.

3. Vydechněte technikou dýchání se zašpoulenými rty, přičemž byste měli cítit zploštění břicha.

4. Cvičení opakujte 3 x a pak 2 minuty odpočívejte. Opakujte vícekrát denně.

» Zadržení dechu: Toto cvičení zlepšuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého v plicích.

1. Nadechněte se a pokuste se zadržet dech na 3 sekundy.

2. Vydechněte.

Dávný mýtus říká, že při narození každému z nás přinesou sudičky do vínku určitý počet nádechů a výdechů. Na nás závisí,  jak tento dar dokážeme využít. Když budeme dýchat rychle a povrchově, vydrží nám darované množství nádechů a výdechů kratší čas. Když však dýcháme klidně, pomalu a zhluboka, sami si vytváříme předpoklady pro delší, zdravější, šťastnější a tvořivější život.

Komentujte