Jsem Váš online trenér

Chci se registrovat

Briliantové členství

Chci vědět více

Cvičební pomůcky

Přejít do e-shopu

Prohledejte si cviky

Sobota, 20. Říjen, 2012

Severská chůze: Procházka přírodou, která prospěje vašemu zdraví


Také se vám stalo, že jste v parku, nebo při procházce přírodou zahlédli skupinu lidi, kteří při chůzi používali hole? To jste pravděpodobně potkali nadšence severské chůze (ve světě známé jako Nordic Walking). Severská chůze se od klasické chůze liší především tím, že se při ní používají tzv. teleskopické hole. Plní bezpečnostní hledisko a mají kondiční význam.

Severská chůze je vhodná pro všechny věkové skupiny, rekreační i výkonnostní sportovce, pro lidi s nadváhou i s poruchami zdraví.

Skvělé na tomto sportu je, že je možné ho provádět celoročně. Tento sport v sobě spojuje kromě příznivého vlivu na tělesnou zdatnost člověka a jeho zdraví i pozitivní vliv na psychickou stránku, díky přírodnímu prostředí, které je pro tento sport typické. Je obecně známo, že už samotná procházka přírodou je pro člověka uklidňující.

Mezi faktory, které lidi motivují k provádění severské chůze patří zdraví, redukce hmotnosti, zážitek z přírody a tréninkový efekt. V minulých letech nastal ve Finsku boom severské chůze, když za 2 roky vzrostl počet příznivců tohoto sportu z 300 000 na 2 miliony lidí. Mezi pozitiva vlivu severské chůze na zdraví patří skutečnost, že při jejím provádění se aktivizují metabolické procesy, které podporují pokles zvýšených hodnot cukru v krvi (vhodná aktivita pro zlepšení stavu diabetes mellitus (cukrovky 1. a 2. stupně).

Přednosti  severské chůze

1. Při severské chůzi dochází až k 90% zatěžování svalů vašeho těla.

2. Možnost vhodně a optimálně nastavit dávkování velikosti a intenzity zatížení.

3. Cyklická pohybová aktivita, působí na rozvoj aerobní vytrvalosti, síly a koordinace.

4. Po absolvování dochází k tzv. aerobní svěžesti (důsledek zvyšování pohybové zdatnosti).

5. Současně nastávají změny ve struktuře osobnosti a zvyšuje se důvěra ve vlastní síly.

Zdravotní aspekty severské chůze

Při pravidelném provádění této pohybové činnosti dochází ke zlepšení schopnosti ventilace plic, činnosti kardiovaskulární soustavy, zvýšení množství krve a VO2 max – o 23% v porovnání s klasickou chůzí, zlepšení celkové tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti.

Srovnání s klasickou chůzí

Ve srovnání s klasickou chůzí je severská o 40 – 50 % efektivnější, až o 30 % usnadňuje zatížení těla.

Muž   60 kg 10 min. chůze spálí    66  kalorií
Muž   60 kg 10 min. sev. chůze spálí    96  kalorií
Muž   60 kg 30 min. sev. chůze spálí  288  kalorií

Zásady tvorby tréninkového plánu severské chůze

» Frekvence zatížení: 2 – 3x týdně.

» Intenzita zatížení: PF 120 – 160 pulsů / min.

» Čas: 20 – 60 minut.

» Průměrná délka trasy: 6 km.

Sportující skupina: 3-5 osob. Výrazné změny: po 4 – 6 týdnech. Příklad: Frekvence zatížení 3 – 4 krát týdně. Čas: 30 min. Můžete dosáhnout až 2/3 optimálního tréninkového efektu.

Technika severské chůze

1. Vzpřímené držení těla – pokud je správné, vytvoříme optimální podmínky pro posílení posturálních svalů, správné postavení hrudníku, čímž dochází k vytvoření dostatečného prostoru pro dýchání.

2. Dlouhá paže – s prodlouženou paží (ne zcela nataženou) využíváme rozsah v ramenním kloubu.

3. Úhel hole – úhel zapíchnutí hole je velmi důležitý. I při poměrně plochých úhlech zapíchnutí holí (60 stupňů), dosahujeme dlouhou fázi zapažení (extenze v loketním kloubu v zapažení). Tato fáze je náročná na energetický výdej a pomocí ní dochází k posilování svalů horních končetin.

4. Přiměřená délka kroku – individuální velikost kroku záleží na kloubní pohyblivosti zejména stehenní kloubu. Přesná délka kroku je individuální. Důležité je, aby se člověk při provádění cítil příjemně.

Můžeme konstatovat, že severská chůze patří mezi efektivní sportovní odvětví se širokou škálou příznivých zdravotních účinků. Věříme, že si ji díky značnému pozitivnímu vlivu na vaše zdraví oblíbíte a stane se vaší pravidelnou aktivitou.

Komentujte